Samfund

Nøgleordene i denne artikel er: Selvrealisering, eksistentielle spørgsmål, autencitet og psykiske lidelser.

Vi lever i et samfund hvor kravet om selvrealisering er blevet et altoverskyggende tema.
De skriftlige medier og TV – kanaler er fyldt med historier om succes, tv-stjerner, IT-millionærer og unge der rejser jorden rundt. I vores samfund bliver livet fremstillet som en kreativ selvrealisering. Kravet i vores samfund er ikke at tilhøre en generation, men at skille sig ud at realisere sig selv, at gennemføre det unikke livsprojekt.

Ifølge sociologen Giddens, er dette med til at udfordre og teste moderne individer på deres selvfølelse.
I det traditionelle og før-moderne samfund, var mange af svarene på hvordan livet skal føres givet af religionen men i det senmoderne samfund, argumenterer Giddens for at der hverken findes tradition eller religion til at give svarene. Derfor må individerne selv finde på de svar som kommer af samfundets krav om selvrealisering.

Så individers søgen efter identitet og selvrealisering, afføder en kæde af udfordringer. Eksistentielle spørgsmål, om døden og livet efter og en række af kropslige udfordringer ift. hvordan andre bedømmer én som tillidsværdig og god nok. Således skabet vores samfund tanker hos individer om hvem vi er, hvad vi skal gøre og hvordan vi skal handle?
Kroppen er ikke uvæsentlig i skabelsen af identitet og den selvfølelse som Giddens understreger. Fordi selvet er kropsligt og kropskontrollen har en væsentlig plads i denne kontekst af skabelsen af identitet. Det er netop det moderne samfunds karakter og afskaffelse af religion og tradition, der har skabt en værdimæssig flertydighed, der fører til at individer der ikke finder svar på samfundets udfordringer, præges af angst. Angsten adskiller sig for frygt, fordi den ikke er rettet mod en specifik ting, men kommer af forvirring og manglende svar på eksistentielle spørgsmål og de flertydigheder der opstår.

Giddens påpeger at individets optrædener i konkrete sociale situationer kan tage overhånd, og føre til en diskrepans mellem den selvidentitet det forsøger at opnå, og deraf kan følelsen af falskhed komme til at overskygge. Konsekvensen kan blive at kroppen bliver løsrevet fra eller manipuleret af selvet, fordi moderne individer netop går meget op i selvfremstilling.

Giddens påpeger nødvendigheden af at selvfremstillingen lever op til det moralske krav om at være autentisk, og at man skal forblive tro mod sig selv. Ifølge Gidden ligger autencitet dybt i én, og kommer af de karaktertræk individet har formet, og de følelser og situationer mennesket har været i. Hvis ikke individer formår at bevare denne autencitet, opstår faren for lidelser og sygdomme. Fordi når kroppen adskilles fra individets indre stræben, og kroppen bliver en del af et falsk selvsystem, så kan de i yderste konsekvens ses som anoreksi der er udbredt blandt unge og voksne kvinder. Anoreksien bliver indvidernes komfortzone i en verden præget af usikkerhed, flertydighed og mange krav, således giver anoreksien de piger en følelse af at de re-etablerer kontrol i en ukontrollerbar verden.

Således er udfordringen ifølge Giddens at vores samfunds krav om selvrealisering, forvaltes på en autentisk måde så selvidentiteten ikke præges af en manglende autencitet, der i værste fald kan afføde lidelser som depression og anoreksi. I jagten på selvrealisering og succes for at efterkomme et samfunds krav, er det vigtigt at individer ikke glemmer at være autentiske og værne om sin biografiske selvfortælling og sondre den fra de falske optrædener. Dette indlæg er et udpluk af mit videnskabelige studie (Selvidentitet i spændingsfeltet mellem kravet om vellykket selvrealisering eller psykiske forstyrrelser-Emir Degirmenci 2014)

Hvordan præsterer du lige det? Hvordan undgår du faldgrupperne i en verden af forvirrende signaler?

Giv endelig feedback, om du er enig eller uenig.

Du kan booke os til et foredrag om emnet, hos Booking Manager Karen: 24241531

Ny bog på vej
"Tyrkiets 9/11 - De blodige og lange 22 timer d. 15 Juli 2016"
- Det militære kupforsøg

Ny bog på vej

"Tyrkiets 9/11 - De blodige og lange 22 timer d. 15 Juli 2016"

- Det militære kupforsøg

Følg med. Ønsker du udpluk af bogen i digital version, så tilmeld dig.

Vi sender dig udpluk af bogen snarligt! Glæd dig :D